FAQ Group: ثبت و پیگیری سفارش

در صورتی که خرید من برای شخص دیگری باشد، آیا فاکتور فروش به همراه بسته برای تحویل‌گیرنده فرستاده خواهد شد؟

در صورتی که خرید من برای شخص دیگری باشد، آیا فاکتور فروش به همراه بسته برای تحویل‌گیرنده فرستاده خواهد شد؟

می‏‌توانم سفارشم را تلفنی ثبت کنم؟

می‏‌توانم سفارشم را تلفنی ثبت کنم؟

بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با بیگی شاپ تماس بگیرم؟

بعد از ثبت سفارش، برای اطمینان از پردازش آن باید با بیگی شاپ تماس بگیرم؟

می‌‏توانم سفارشم را ابطال کنم یا تغییر بدهم؟

می‌‏توانم سفارشم را ابطال کنم یا تغییر بدهم؟

آیا می‌‏توانم کالاهایی که موجود نیستند را سفارش بدهم؟

آیا می‌‏توانم کالاهایی که موجود نیستند را سفارش بدهم؟

از وضعیت سفارشی که ثبت کرده‏‌ام، چگونه می‌‏توانم مطلع شوم؟

از وضعیت سفارشی که ثبت کرده‏‌ام، چگونه می‌‏توانم مطلع شوم؟

آیا می‌توانم با حساب کاربری خودم، خرید کنم و فاکتور به نام شخص حقوقی یا شرکت صادر شود؟

آیا می‌توانم با حساب کاربری خودم، خرید کنم و فاکتور به نام شخص حقوقی یا شرکت صادر شود؟

آیا می‌توانم برای شخص دیگری از بیگی شاپ خرید کنم و سفارش تحویل آن شخص شود؟

آیا می‌توانم برای شخص دیگری از بیگی شاپ خرید کنم و سفارش تحویل آن شخص شود؟

آیا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

آیا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

آیا برای خرید از بیگی شاپ، حتما باید در سایت عضو باشم؟

آیا برای خرید از بیگی شاپ، حتما باید در سایت عضو باشم؟