آیا تعداد خرید از یک کالا در بیگی شاپ محدودیتی دارد؟

به طور کلی محدودیتی برای سفارش تعدادی یک کالا در بیگی شاپ وجود ندارد، با وجود این با توجه به اینکه موجودی قابل فروش برای هر کالا در هر زمان متفاوت است، برخی اوقات محدودیت‏‌هایی در تعداد قابل سفارش از یک کالا اعمال می‏‌شود.