آیا می‌توانم برای پرداخت سفارش خود چک بدهم؟

خیر، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی بیگی شاپ از پذیرش هر گونه چک بانکی معذور است.