FAQ Group: حساب کاربری

آیا می‌‏توانم به اطلاعات خریدهای قبلی خود دسترسی داشته باشم؟

آیا می‌‏توانم به اطلاعات خریدهای قبلی خود دسترسی داشته باشم؟

چرا با وجود درخواست من برای تغییر رمز حساب کاربری، لینک آن برای من ایمیل نشده است؟

چرا با وجود درخواست من برای تغییر رمز حساب کاربری، لینک آن برای من ایمیل نشده است؟

۱- آیا امکان ویرایش مشخصات کاربری و ایمیل من وجود دارد؟

۱- آیا امکان ویرایش مشخصات کاربری و ایمیل من وجود دارد؟