FAQ Group: پرداخت

آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در سایت بیگی شاپ امن است؟

آیا پرداخت اینترنتی وجه سفارش در سایت بیگی شاپ امن است؟

آیا می‌توانم برای پرداخت سفارش خود چک بدهم؟

آیا می‌توانم برای پرداخت سفارش خود چک بدهم؟

آیا می‌‏توانم وجه سفارش خود را به صورت اقساطی پرداخت کنم؟

آیا می‌‏توانم وجه سفارش خود را به صورت اقساطی پرداخت کنم؟

ممکن است پرداخت اینترنتی ناموفق باشد، ولی مبلغ از حساب من کم شده باشد؟

ممکن است پرداخت اینترنتی ناموفق باشد، ولی مبلغ از حساب من کم شده باشد؟

آیا پرداخت در محل، شرایط و محدودیت‏‌هایی دارد؟

آیا پرداخت در محل، شرایط و محدودیت‏‌هایی دارد؟

با استفاده از کارت کدام بانک‌ها می‌توان هزینه سفارش را اینترنتی پرداخت کرد؟

با استفاده از کارت کدام بانک‌ها می‌توان هزینه سفارش را اینترنتی پرداخت کرد؟

مبلغ سفارشم را چگونه می‏‌توانم پرداخت کنم؟

مبلغ سفارشم را چگونه می‏‌توانم پرداخت کنم؟